ČERNÁ ARCHITEKTURA

PARTER GYMNÁZIA V KYJOVĚ

STUDIE: 2016 / PROJEKT: 2017–2018 / REALIZACE: 2018 / INVESTOR: Město Kyjov

FOTO: Marek Svoboda, soukromý archiv

VIZUALIZACE: Bc. Martina Patočková

Původní stav

Řešený prostor je uzavřený budovou školy, řekou Kyjovkou a hlavní ulicí – třídou Komenského, která nedaleko navazuje na Masarykovo náměstí. Budovy školy jsou historické stavby postavené v novorenesančním stylu, tehdejší parková úprava prostoru podtrhovala důležitost stavby. Ve 40tých letech minulého století byl do prostoru poblíž ulice umístěn pomník Svobody. Další úpravy – kompletní zatravnění a výsadba jehličnatých stromů – nebyly vhodným řešením. Původní jehličnany byly přerostlé, prostor byl nepřehledný a nelákal k pobytu. Dalším nevhodným aspektem bylo nedostatek světla – stromy stíní a brání přístupu dostatečného množství světla do učeben. Podél budov, které tvarem svého půdorysu tvoří písmeno „L“ vedl chodník a široká asfaltová cesta, která navazovala na komunikaci třídy Komenského na jedné straně a obcházela budovu podél potoka a tvořila zadní příjezdovou cestu ke vstupu. Podél silnice třídy Komenského vede chodník pro pěší oddělený od zatravněného prostoru parteru školy neprostupným živým plotem.

Koncept

Základní myšlenkou návrhu bylo otevření celého prostoru a vytvoření příjemného místa lákajícího k pobytu. Parter byl rozdělen na dva přibližně stejně velké a svým tvarem nepravidelné části. Jedna část je věnována především potřebám školního provozu – je zde navržen rozlehlý shromažďovací prostor se zpevněným povrchem, který může být využíván při různých školních akcích – např. při zahájení školního roku, mohou zde být prezentována různá představení a pořádány společenské a kulturní akce. Prostor má nepravidelný lichoběžníkový tvar, jeho hlavní osa je zároveň osou hlavního vstupu do budovy. V tomto prostoru se počítá s instalací stínění plachtami upevněnými na ocelových sloupcích. Směrem od budovy se plocha rozšiřuje a na konci je uzavřena vyvýšeným pódiem s dřevěnou palubou. Pódium je umístěno ve výšce přístupových chodníků, výškový rozdíl mezi sníženou plochou a pódiem překonávají dva vyšší schody, které slouží také jako místa k sezení a odpočinku. Pódium má také nepravidelný lichoběžníkový tvar a jeho záda tvoří tzv. promenáda. Jedná se o široký chodník spojující nejkratší cestou třídu Komenského a zadní cestu ke škole podél potoka. Promenáda je lemovaná samostatnými masívními dřevěnými rámy a je doplněna o informační a výstavní panely, kde se veřejnost bude moct dozvědět aktuální informace o dění ve škole.Za promenádou se pak nachází břeh řeky Kyjovky se stávajícími vzrostlými listnatými stromy, které jsou v návrhu ponechány a vytváří tak s pobytovým trávníkem na břehu přírodní část parteru. Je zde vyzdvižený potenciál tekoucí vody a jsou zde navrženy přístupové a pobytové schody, které vedou až k hladině potoka.

Druhá část parteru, která přímo navazuje na chodník na třídě Komenského, je tvořena parkovou úpravou. Poblíž budovy školy se nachází Pomník svobody, který není v současné době dobře přístupný. V návrhu se počítá s vyčištěním prostoru od nevhodné zeleně i kontejnerů na tříděný odpad umístěných opodál. Středová část je ohraničena nově vysazenými listnatými stromy s vyššími korunami, které tvoří stín, ale nezakrývají pohled skrz celé prostranství. Nepravidelně rozmístěné dřevěné lavice v kompozici s živými ploty a různými zpevněnými povrchy vytváří množství možností k posezení, kde si každý může vybrat své ideální místo. Srdcem je pak jednoduchá fontána – samostatné trysky v úrovni dlažby. Středová parková pobytová část parteru je doplněna o volné zatravněné plochy. Celý parter je doplněný o veřejný mobiliář, jak už o zmíněné dřevěné lavice, ale také odpadkové koše a především veřejné osvětlení, které by mělo nasvětlovat jak shromažďovací prostor před vstupem do budovy, tak také celou promenádu a pobytovou část s lavicemi a fontánou. Důležitým osvětlením celého prostoru by mělo být také nasvícení samotné budovy školy, jehož řešení není součástí tohoto projektu.